Kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie

Ukończyłeś studia kierunkowe, masz doświadczenie, znasz biegle dwa języki obce, a mimo tego nie możesz znaleźć pracy? Być może odpowiedź na pytanie dlaczego Twój telefon milczy po rozmowach kwalifikacyjnych może być całkiem prosta.

Umiejętności miękkie zaczynają odgrywać znaczącą rolę na rynku pracy. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy jak ważne jest ich posiadanie i kompletnie je ignoruje. Zupełnie niesłusznie, ponieważ tak naprawdę podczas rozmowy kwalifikacyjnej trwającej kilkadziesiąt minut, można sprawdzić tylko fragment naszej wiedzy merytorycznej, a głównie oceniane są nasze soft skills. Pracodawcy narzekają na kandydatów i apelują, że szkoły i uczelnie zupełnie nie przygotowują i nie wykształcają w młodzieży kompetencji miękkich, które są bardzo ważne w życiu zawodowym.

Czym są kompetencje miękkie?
Posiadanie umiejętności miękkich jest równie ważne jak wiedza merytoryczna, doświadczenie, wykształcenie czy znajomość języków. Najogólniej mówiąc, kompetencjami miękkimi nazywamy nasze umiejętności psychospołeczne. Są one ściśle związane z naszą osobowością i wśród nich wyróżnia się siedem głównych cech: kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, inicjatywa, współpraca w grupie oraz zarządzanie czasem.

Osoba nie wykazująca lub posiadająca słabo rozwinięte wymienione zdolności, nie jest wartościowa dla pracodawcy, ponieważ jej praca może być nieefektywna oraz może mieć ona problemy ze skutecznym wywiązywaniem się ze służbowych obowiązków. Taki pracownik nie potrafi również poszukiwać nowych rozwiązań, a opiera się on głównie na przestarzałych schematach.

Na co zwraca uwagę pracodawca?
W zawodach, w których ma się częsty kontakt z klientem, posiadanie kompetencji miękkich bywa czasem ważniejsze od merytorycznego przygotowania. Takimi umiejętnościami muszą wykazywać się szczególnie osoby reprezentujące firmę na zewnątrz, czyli osoby z zarządu, negocjatorzy, przedstawiciele handlowi, PR-owcy, rzecznicy prasowi, ale także osoby z tzw. obsługi klienta.

Praca zmusza nas do ciągłego doszkalania się i zdobywania nowej wiedzy, dlatego cechami, które najbardziej cenią sobie pracodawcy, są przede wszystkim elastyczność, zaangażowanie, chęć rozwoju i łatwość przyswajania wiedzy. Innymi cechami jakimi powinien wykazywać się pracownik są m. in. bardzo często powtarzająca się w ofertach pracy komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz dyspozycyjność.

Wydawać by się mogło, że nie we wszystkich zawodach posiadanie kompetencji miękkich jest potrzebne (np. informatyk). Pracodawca jednak mając do wyboru osoby o podobnym profilu kwalifikacji formalnych, chętniej zatrudnia osobę wykazującą się takimi kompetencjami.

Bądź w posiadaniu miękkich kompetencji
To w jakim stopniu radzimy sobie w kontaktach międzyludzkich, jaka jest nasza odporność na stres czy dynamika działania, w dużej mierze zależy od naszego temperamentu, cech osobowościowych czy procesu wychowawczego. Osoby zamknięte, nieśmiałe, niekoniecznie umiejące „sprzedać” swoją wiedzę nie powinny się poddawać. Otóż kompetencje miękkie można nabyć i za pomocą ćwiczeń uaktywnić w sobie takie cechy, których dotychczas nie posiadaliśmy.

W wielu firmach kadra zarządzająca posiada świadomość, że dzięki osobom wykazującym się przebojowością, pomysłowością oraz umiejętnościami zaprezentowania i obronienia swoich poglądów, wydajność zespołu znacząco wzrasta. Dlatego organizują oni specjalnie szkolenia, na których ich pracownicy mogą nabyć nowe kompetencje.
Oferta szkoleniowa wzmacniająca nasze miękkie kwalifikacje jest szeroka. Na rynku istnieje wiele kursów, dzięki którym poprawimy naszą komunikatywność, asertywność, zarządzanie czasem, a także przejdziemy trening antystresowy oraz przywódczy.


Jeśli chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku pracy czy przyspieszyć rozwój kariery zawodowej, warto zapisać się na szkolenie lub samodzielnie trenować umiejętności z tego zakresu. Pomoże nam w tym tzw. self-coaching, (który nomen omen również należy do kompetencji miękkich), a jest to samodzielnie doskonalenie swoich umiejętności, poprzez ciągłą refleksję nad swoimi zachowaniami.


Piotr Wiernicki edu.edu.pl


Proponowane kursy / szkolenia / szkoły

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej Łódź

Warsztaty kreatywnego myślenia Katowice

Integracja Pracowników Szkolenie Dofinansowane Gdańsk

Trening Komunikacji w Zespole Szkolenie Dofinansowane Gdańsk

Trening Wystąpień Publicznych Szkolenie Dofinansowane Gdańsk

Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane Gdańsk

W pracy rysujesz przewagę zyskujesz. Czyli myślenie wizualne w biznesie i edukacji Poznań

Warsztaty kreatywnego myślenia Kraków

Project Manager skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Poznań

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej Wrocław

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej Poznań

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności Katowice

Znakomita organizacja czasu z elementami asertywności czyli jak zarządzać swoją efektywnością Warszawa

Project Manager skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Wrocław

Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań Katowice

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności Zakopane

Jak być sobą i mieć odwagę spełniać swoje marzenia - dwudniowe warsztaty dla młodzieży Warszawa

Skuteczne prowadzenie rozmów - Wykrywanie kłamstwa Szczecin

Trening umiejętności negocjacyjnych Warszawa

Negocjacje Bydgoszcz

Kursy kompetencji osobistych w szkole Eureka, Rzeszów Rzeszów

Zarzadzanie czasem szkolenie Trójmiasto Gdynia

Szkolenia otwarte Gdańsk Gdynia


Dołącz do nas!