Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Oferta została usunięta.


Program

1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
1) Umocowanie prawne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz taryfikatora korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych,
- zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania Wytycznych,
- regulacje Wytycznych w zakresie zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp,
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków a zamówienia „ustawowe”,
- definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.
2) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień...

Rozwiń programDołącz do nas!