Umiejętne czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse
Poziom:podstawowy

Program

1. Układ sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Rachunek przepływów pieniężnych
Zestawienie zmian w kapitałach własnych

2. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych

3. Szybki przegląd sprawozdań finansowych

4. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych

5. Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników ekonomicznych

6. Księgowość „kreatywna” a ryzyko w działalności gospodarczej

7....

Rozwiń program

Uczestnicy:pracownicy działów finansowo-księgowych analitycy, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi członkowie zarządów i rad nadzorczych właściciele jednostek odpo
Warunki przyjęcia:Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: sprawozdania, finansowe, czytanie

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020

Dołącz do nas!