SZKOLENIE: Sprawozdania finansowe w praktyce. Bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:weekendowy
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse » Księgowość i podatki
Poziom:średniozaawansowany

Program

1. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
- wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
- rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
2. Polityka bilansowa i jej narzędzia
- istota
- zasady
- rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
3. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans
- rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- przykład sporządzania sprawozdania z przepły...

Rozwiń program

Uczestnicy:To Szkolenie jest dla Ciebie jeśli posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić
Warunki przyjęcia:Ukończyłeś 18 lat i posiadasz co najmniej średnie wykształcenie
Dyplom:zaświadczenie MEN o ukończeniu Kursu.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na naszą stronę internetową.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: sprawozdania finansowe, bilans, rachunek wyników, polityka bilansowa, rachunkowość

Ostatnia aktualizacja: 10 marzec 2020


Dołącz do nas!