Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych

Oferta została usunięta.


Program

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie za mówienia publicznego:
1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
- równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
- bezstronność i obiektywizm,
- ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
- pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.
2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:
- planowan...

Rozwiń program
Dołącz do nas!