Różnice rachunkowości finansowej i zarządczej w praktyce

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

• podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
• organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy,
• przychody, koszty, wynik finansowy,
• obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
• konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
• wycena aktywów i pasywów,
• wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat,
• rachunek przepływów pienię...

Rozwiń program

Uczestnicy:dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także pracowników strategicznych firmy oraz osób, które potrzebują uzyskać wiedzę na temat ra
Warunki przyjęcia:przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: rachunkowść finansowa, rachunkowośc zarządcza, analiza finansowa

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020

Dołącz do nas!