Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Technika i inżynieria » Budownictwo i architektura
Poziom:Zawansowany

Program

1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływające na realizację robót budowlanych w obiektach zabytkowych
1.1. ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do planu miejscowego w procedurze sporządzania MPZP
2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych:
2.1. wymagalność decyzji
2.2. udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
3. Jak zgodnie ze słowniczkiem z ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określać inwestycje budowlane
3.1. roboty budowl...

Rozwiń program

Uczestnicy:Dla pracowników firm wykonawczych, firm projektowych, in westorów, inspektorów budowlanych, dla pracowników administracji publicznej
Warunki przyjęcia:Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto lub dokonanie wpłaty gotówkowej w dniu
Dyplom:certfikat udziału w szkoleniu z programem i iloscią godzin szkoleniowych

Dane do zgłoszeniaNazwa firmy:Imię i Nazwisko:Adres:NIP

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: Zabytki. WKZ ewidencja

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpień 2019

Dołącz do nas!