Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Oferta została usunięta.


Program

Analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) – wybrane zagadnienia:

1. Działalność podlegająca koncesjonowaniu.

2. Postępowanie koncesyjne.

3. Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229)).

4. Prowadzenie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych.

5. Podstawy prowadzenia ruchu zakładu górnicz...

Rozwiń program
Dołącz do nas!