ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne w Ms Excel

Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

1. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz działalności przedsiębiorstwa

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:

bilans
rachunek zysków i strat
rachunek przepływów pieniężnych
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
informacja dodatkowa
sprawozdanie z działalności


3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:

wstępna analiza bilansu
wstępna analiza rachunku zysków i strat
wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych


4. Analiza wskaźnikowa :

wskaźniki płynności
wskaźniki...

Rozwiń program

Uczestnicy:osoby zainteresowane analizą sprawozdań finansowych i fachowym pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy
Warunki przyjęcia:Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat Ukończenia Szkolenia wydany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: analiza finansowa, warsztaty praktyczne, sprawozdania finansowe, kondycja finansowa

Ostatnia aktualizacja: 12 wrzesień 2019

Dołącz do nas!